logo of the Interreg programlogo Land Kärnten

Alpe Adria Erlebnis-Region

Gemeinsame Herausforderung
Bisher wurde in der grenzübergreifenden Gebirgsregion der westlichen Karawanken, die eher schwach entwickelt ist, kein wirksamer grenzübergreifender Ansatz zur Entwicklung des nachhaltigen Tourismus und eines grenzübergreifenden spezialisierten Angebots entwickelt, obwohl das Gebiet ein großes Potenzial für den Outdoor-Tourismus hat.

Allgemeines Ziel
Durch strategische Schwerpunkte soll eine nachhaltige touristische Entwicklung der Alpe Adria Karawanken Region umgesetzt werden:
- Analyse des Grenzgebiets
- Entwicklung grenzübergreifender touristischer Angebote (Wandern, Radfahren und Wintererlebnisse)
- Touristische Anbieter und andere Interessengruppen erlangen neue Kenntnisse (Biodiversität)
- Innovatives grenzübergreifendes Marketing (MOBI-App, Erlebniswochenenden usw.)
- Langfristiger strategischer Plan zur Entwicklung des Tourismus
- Grenzübergreifendes Buchungszentrum und ein innovatives kartographisches System

Skupni izziv
Do sedaj v čezmejnem območju Zahodnih Karavank, ki je razvojno dokaj šibko, ni bil razvit učinkovit čezmejni pristop za razvoj trajnostnega turizma in čezmejne specializirane turistične ponudbe. In to kljub temu, da ima območje velike potenciale za razvoj outdoor-turizma.

Splošni cilj
Strateško usmeritev trajnostnega turističnega razvoja območja Alpe Adria Karavanke, kar bomo dosegli z outputi: - Pripravljeno celovito valorizacijo čezmejnega območja - Razvito specializirano turistično čezmejno ponudbo pohodništva, kolesarjenja in zimskih doživetij - Novimi znanji in usposobljenostjo turističnih ponudnikov ter drugih deležnikov (biodiverziteta) - Inovativnimi čezmejnimi marketinškimi pristopi (mobilna aplikacija, vikendi doživetij idr.) - Dolgoročnim strateškim razvojnim načrtom turističnega razvoja - Čezmejnim rezervacijskim centrom in inovativno čezmejno kartograsko platformo.

Project Partners